Donează

Donează

Ale­geți suma pe care doriți să o donați

MDL

Visa, Visa Elec­tron, Mas­ter­card sau Maes­tro sunt accep­ta­te pen­tru plăți prin car­duri de cre­dit,
care pot fi făcu­te onli­ne în tim­pul pro­ce­su­lui de înre­gis­tra­re.

Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com